câu đối gỗ dổi

câu đối gỗ dổi nguyên khối
kích thước 28cm x1m7 dày 4cm

Danh mục:

0332248789