bảng giá các loại gỗ

STTTên loại gỗĐVTGiá bán(đồng/m3)
Gỗ trònGỗ hộpGỗ phách
1Giá Gỗ căm xe
aGiá Gỗ căm xe campuchia
Đuờng kính 30-50cm trở lên ,dài 2-5mm312.000.000 – 14.000.00017.000.000 – 18.000.00020.000.000 – 23.000.000
Đuờng kính 35-60cm trở lên , dài 5-6mm314.000.000 – 16.000.00018.000.000 – 19.000.00022.000.000 – 24.000.000
bGiá Gỗ căm xe myanmar
Đuờng kính từ 80-100cm, dài : 450-730cmm316.500.000-18.000.000/m3Hết hàngHết hàng
2Giá Gỗ Trắckg350.000-850.000/1 KG
aGiá Gỗ trắc đỏ
Mặt : 17-19cm, dài :1,8-3m ( chiếm 10%)Tấn450-650.000 đồng/kg
Mặt: 20-38cm, dài : 1,8-3m ( chiếm 90%)Tấn750.000 đồng/kg
Mặt : 30-45cm, dày :5-18cm, dài: 1,8-3mTấn880.000 đồng/kg
bGỗ trắc dây
KG70.000 – 150.00070.000-150.000 đồng/kg
3Giá Gỗ sồim36.500.000- 8.000.000/m3400 usd – 900 usd18.000.000/ xẻ sấy
aGiá Gỗ sồi tròn châu âum3.
Hoành từ 100-230cm, dài: 300-1200cmm36.000.000-12.000.000/m3
4Giá Gỗ tròn sapellym3
Hoành 305-400cm, dài: 520-1050cmm310.000.000-12.000.000/m3
5Giá Gỗ pơmum3
Mặt : 20-40cm , dài : 200-500cmm315.000.000 -20.000.000/m321.000.000 -23.000.000/m3
6Giá Gỗ cẩm laim3
am3
Mặt : 15-40cm, dài: 1,5-2mm370.000.000 – 90.000.000/m3
Mặt :40cm trở lên ,dài 2m trở lênm3150.000.000 trở lên
bGiá Cẩm lai đenm3
Hòanh : 80-180cm, dài : 130-310cmm350.000.000/m3
cGiá Gỗ cẩm lai châu phim3
Hoành : 214-272cm, dài: 550-1190cmm320.000.000-28.000.000/m3
7Giá Gỗ giá tỵm37.500.000 / m3
Hoành: 60 – 100cm120 trở lên  m32.500.000-8.800.000/m3
 8 Giá Gõ đỏm3
aGiá Gõ đỏ lào
Mặt 25-30cmm335.000.000 /m345tr5-48tr5/m3 Hết hàng
Mặt 30-35cmm338.000.000 /m350tr5/m3 Hết hàng
Mặt 36-54cmm345.000.000 /m350tr5-60tr5/m3 Hết hàng
Mặt từ 55-60cmm355.000.000 /m365tr5-70tr5 Hết hàng
bGiá Gõ đỏ nam phi
17.000.000-20.000.000/m3
9Giá Gỗ sồim3
Đã rong bìam317.000.000-22.000.000/m3
Chưa rong bìam315.000.000-19.000.000
aLoại AB ( 10%C), dày 26mmm310.000.000/m3300 – 350 euro
bLoại AB ( 10%C), dày 32mmm311.000.000/m3330 – 360 euro
10Giá gỗ Tần bìm3
Đã rong bìam37.000.000/m312.000.000-14.000.000/m3
11Giá gỗ Óc chóm3
Đã rong bìam325.000.000-35.000.000/m3
12Giá gỗ Sao xanhm313.000.000 – 17.000.000/m3
13Giá gỗ Cẩm thịm352.000.000/m3
14Giá Gỗ munm3
Giá gỗ Mun sọcm350.000.000-60.000.000/m3Hết hàng
Giá gỗ Mun sừngm350.000.000-60.000.000/m3Hết hàng
Mun hoam350.000.000-60.000.000/m3
15Giá Gỗ Limm3
aGiá Gỗ Lim nam phim3 16tr-18tr/m312tr – 15tr/m3
bGiá Gỗ Lim làom326.000.000-30.000.000/m3 Hết hàng Hết hàng
16Giá Gỗ Thôngm3
Giá Gỗ Thông Chilêm3190-275 USD
Giá Gỗ Thông Newzelandm3180-265 USD
Giá Gỗ Thông Thụy điển180-265 USD
Giá Gỗ Thông Phần lan180-290 USD
Giá Gỗ Thông Việt nam (thông ba lá)1.200.000-3.500.000/m33.900.000 –5.000.000 vnđ
17Giá Gỗ Huơng14tr-16tr/m3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0332248789